نوشتاری

Grid Archive
 

برای نجات خوزستان بشتابیم

بهمن ۲۹, ۱۳۹۵
 

نامه سرگشاده ریاست شورای ملی ایران به اعضای سازمان ملل متحد

مهر ۲, ۱۳۹۵
 

نامه سپاسگزاری ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر ایتالیا

مرداد ۲۷, ۱۳۹۵
 

نامه تسلیت ریاست شورای ملی ایران به نخست وزیر بلژیک

فروردین ۸, ۱۳۹۵

 

به مناسبت چهارشنبه سوری

اسفند ۲۳, ۱۳۹۴
 

به مناسب روز جهانی زن

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

هشدار: توسل به خشونت با سو استفاده از نام شورای ملی ایران

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴
 

بیانیه شورای ملی ایران: حمایت حکومت جمهوری اسلامی از تروریسم

اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

Check it out!